Richard van der Ven (Sale) +31(0)6-11463793

Certificeringen

Flower XL heeft bewust gekozen voor het duurzaam en eerlijk opkweken van haar violieren. Flower XL is dan ook in het bezit van de volgende certificaten:

SEDEX

Since 2014 FLOWER XL as well is Sedex certified, Sedex is similair to MPS GAP . With Sedex we have control of the information we need to do good business in an increasingly transparent world. Sedex enables us to manage our performance around labour rights, health & safety, the environment and business ethics.

Our Sedex membership nummer is: B-member 000000082460

MPS-A

Het milieucertificaat MPS-A van de Stichting More Profitable Sustainability  biedt de afnemers en de consument de zekerheid dat de houder hiervan voldoet aan de strengste eisen op het gebied van milieu.  Het lidmaatschapsnummer van MPS = 801623 download certificaat van Flower XL

MPS GAP  – GLOBAL GAP NUMMER (GGN) = 4063061479358

Het certificaat MPS GAP van de Stichting More Profitable Sustainability  biedt de afnemers en de consument de zekerheid dat Flower XL voldoet aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures.

GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices) is de internationaal erkende norm voor landbouwproductie. Het doel van GLOBALG.A.P. is een veiligere en duurzamere landbouwproductie wereldwijd.

Certificering omvat:
– Voedselveiligheid en traceerbaarheid
– Milieu (inclusief biodiversiteit)
– Gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers
– Dierenwelzijn

De GLOBALG.A.P. standaard vereist onder andere een grotere efficiëntie in de productie. Het verbetert de bedrijfsprestaties en vermindert verspilling.

Het lidmaatschapsnummer van MPS = 801623, download GAP  certificaat van Flower XL.

MPS GRASP

De aanvulling CRASP  van de www.globalgap.org biedt de afnemers en de consument de zekerheid dat Flower XL voldoet aan eisen op het gebied van de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers. Een goed bedrijf runnen betreft  niet alleen goede producten op een  verantwoorde manier produceren; het betreft eveneens, wat minstens of zelfs belangrijker is; op een sociale manier met werknemers omgaan, hun veiligheid waarborgen en zorgen voor hun welzijn. Daarom is GRASP ontwikkeld, een GLOBALG.AP + Add-on product. GRASP staat voor GLOBALG.AP Risk Assessment on Social Practice , en is een vrijwillige kant-en-klare module die is ontwikkeld om sociale praktijken in de landbouwproductie te beoordelen, waarbij specifieke aspecten van de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers aan de orde komen. Download CRASP certificaat van Flower XL.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De bedrijfsvoering van FLOWER XL is erop gericht maatschappelijk verantwoord en milieuvriendelijk te ondernemen.

  • FLOWER XL heeft ten allen tijde de intentie een verantwoordelijke houding tegenover de werknemer aan te nemen op gebied van gezondheid, veiligheid, welzijn, training en naleving van de van toepassing zijnde cao.
  • FLOWER XL heeft tevens ten allen tijde de intentie de nadelige invloed van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu te minimaliseren, te zorgen voor behoud van de natuur en verbeteren van de biodiversiteit. Milieudoelstellingen wat betreft natuurbehoud, afvalstoffen en energie zijn opgenomen in een door FLOWER XL opgesteld milieuplan.

Een van de doelstellingen van FLOWER XL: is het gebruik van de duurzame en groene energievorm Geothermie oftewel aardwarmte in de nabije toekomst door deelname aan het Aardwarmtenet Noordland Kapittelland zie: www.pnawestland.nl

Wij bieden rondleidingen aan branchegenoten, scholen en geinteresseerden. Wij stellen product beschikbaar voor Varend Corso, Kom in de Kas en diverse andere (tevens lokale) goede doelen waaronder www.myosotiswestland.nl.  Eveneens is Flower XL vriend van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting.